Interim Management

Interaction Interim: Results in improvement

Bij interim management gaat het (meestal) om het realiseren van een noodzakelijke verandering in een organisatie. Veranderen betekent aanpassingen op structuur en cultuur. Dit vereist naast visie en leiderschap, inzicht in de processen en de drives van de medewerkers.

U kunt Interaction Interim benaderen voor:

  • Een effectiviteits- en efficiëntie traject
  • Tijdelijk vervangen van directie
  • Doorvoeren van veranderingen
  • Implementeren van verbeteringen
  • Doorvoeren van kostenbesparingen
  • Realisatie van projecten
  • Kwaliteitsmanagement
  • Procesmanagement
  • Lean management/Lean manufacturing

Omdat Interaction Interim beschikt over een ruim netwerk van specialisten (Easynetworks), kunnen we zo nodig ook andere disciplines inzetten om sneller tot resultaat te komen.