Management Games

Spel of toch realiteit?

Interaction Interim is steeds op zoek naar alternatieve vormen van leren. Spelsimulatie of managementgames zijn bij uitstek geschikt om op een voor de deelnemers niet bedreigende manier belangrijke thema’s helder te krijgen. De ervaringen opgedaan op een “spel”-dag  blijven lang hangen. Spelsimulaties worden ingezet bij  het bepalen van de visie en bij strategische vraagstukken van een organisatie, organisatie veranderingen, procesverbeteringen, teambuilding, projectmanagement, proces- en klantgericht denken, introductie van Lean Management e.d.

Spelsimulaties zijn ook uitermate geschikt (en leuk) voor een “hei-dag” van het managementteam.

Enkele reacties van deelnemers:

  • Wij kijken zeker met een voldaan gevoel op de dag terug. De simulatie heeft ons inziens de verwachtingen overtroffen. Enerzijds omdat het voor de betrokken procesmanagers (die al wel in processen denken) net zo’n leerervaring was als voor de andere collega’s, anderzijds omdat de collega’s die voor het eerst hiermee in aanraking kwamen exact aanvoelden wat er aan schortte.
  • Naar alle tevredenheid, de simulatieles heeft mij veel inzicht gegeven in de weg naar verbetering, die begint met het inzichtelijk maken van het huidige proces. Bovendien vond ik het buiten een leerzame ook een hele leuke avond.
  • Hier kan ik kort en bondig over zijn. FOUT; FOUT; FOUT! Ik was te druk bezig met het uitvoeren van mij taken en zag hierdoor absoluut niet meer hoe het proces in elkaar zat. Heb hier een kater van. Het was meer iets voor in een film hoe het echt niet moet.