Training

The road to a better Company”

Interaction Interim verzorgt op maat management trainingen, workshops en cursussen, die vervolgd kunnen worden met begeleidingstrajecten. Hierdoor verankeren we de beoogde verandering/verbetering. Bij alle trainingen en workshops sluiten we aan bij de ervaringen van de deelnemers en maken we de koppeling met hun eigen problematiek. Steeds bespreken we intensief de driehoek “structuur, cultuur en leiderschap”: “Wat willen we bereiken; hoe gaan we dat organiseren; wat drijft en motiveert ons, hoe ontwikkelen we talenten?”

Interaction Interim maakt gebruik van interactieve werkvormen, managementgames/spelsimulaties en praktijkopdrachten en -oefeningen. Hard en intensief werken, maar direct toepasbaar, inspirerend en leuk.

Via een intake gesprek stellen we samen de leerdoelen vast en na afloop evalueren we met u het resultaat.

Interaction Interim verzorgde cursussen en workshops voor management teams en (aankomende) managers van allerlei pluimage (van industrie tot de zorg) op diverse onderwerpen.

Voorbeelden zijn:

Managementteams en Raden van bestuur

 • “Heisessies”: Wat is onze missie/visie en hoe gaan we die realiseren?
 • Vertalen van Missie => visie => strategie:=> doelgericht ondernemen
 • Introductie van Performance Management en Balanced Score Card
 • Procesmanagement

Efficiency en effectiviteitverbetering

 • Lean management/production
 • De klantgerichte organisatie
 • Projectmanagement
 • Teambuilding
 • Beheersen van risico’s: Integrale aanpak
 • Strategisch inkopen

Kwaliteitsmanagement

 • ISO 9001-2015
 • TS 16949
 • TQM Continue verbetering Marktonderzoek en statistische verwerking
 • INK-managementmodel
 • Lean-6sigma
 • Interne en externe Auditering
 • Kwaliteitsverbeteringtechnieken
 • Statistische procesbeheersing
 • ISO 14001

Workshop procesmanagement

In een spelsimulatie kleurbekennen